HMVB00632U Musikvidenskab: Analyse og satslære 1: Satslære 1

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Musical Analysis and Harmony 1: Harmony 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen består af holdundervisning, hvor der i starten arbejdes intensivt med introduktion af musikalske grundbegreber. I undervisningen indgår løbende arbejde med satsproduktion, herunder bundne skriveøvelser.

Der arbejdes med:

- relevant musikalsk terminologi og nodeskrivning

- kadencevendinger og elementær dissonansbehandling

- stemmeføring, akkordbeliggenheder samt elementært satsarbejde

- kortere satsøvelser ud fra et defineret oplæg

Du skal have bestået Adgangsprøven på Musikvidenskab samt førsteårsprøven for at kunne følge BA sidefag på på Musikvidenskab.
Holdundervisning i et parallelt forløb mellem analyse og satslære, hvor der indgår øvelser og hjemmeopgaver.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 84
  • Eksamensforberedelse
  • 28
  • I alt
  • 140
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Portfolio
Krav til indstilling til eksamen

Både analyse og satslæreforløbet skal være bestået for eksamen bliver bedømt bestået.

Analyse og satslære 1 er delt op i to undervisningsforløb. I dette modul fremgår det, at det fylder 0 ECTS. I det andet modul, Analyse 1 er eksamen på 5 ECTS  knyttet til.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur