HMVB00624U Musikvidenskab: Musikalsk antropologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Anthropology of Music

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Fagene musikalsk antropologi og populærmusikstudier udgør en samlet introduktion til musikvidenskab som akademisk felt. Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger og seminarer. Delforløbet i musikalsk antropologi sigter mod at give de studerende:

Viden om og forståelse af

· forskellige repertoirer samt deres kulturelle og historiske forandringer i forbindelse med globale og lokale musikkulturer.

· centrale problemfelter og fagtraditioner inden for musikalsk antropologi.

Færdigheder i at

· forstå og videreformidle viden om musikken i dens kontekst samt indholdet af videnskabelige tekster inden for musikalsk antropologi med brug af relevant, fagspecifik terminologi.

· dokumentere kendskab til det faglige indhold og forståelse af sammenhængene mellem teori, metode og empiri.

· på et grundlæggende niveau vise kendskab til den musikantropologiske forsknings deldiscipliner og fagtraditioner.

Kompetencer til at

· diskutere og formidle viden om musikalsk antropologi på akademisk niveau.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarhold.
Du kan kun følge dette fag som KA-sidefag eller KA-tilvalg, hvis du ikke allerede har fulgt og aflagt eksamen i dette fag på BA-niveau.
Undervisningen består af to parallelle undervisningsforløb, et i musikalsk antropologi og et i populærmusikstudier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Seminar
 • 14
 • Eksamen
 • 42
 • I alt
 • 210
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se den studieordning du følger: BA 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_ba.pdf, KA sidefag 2021-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_kasf_2019, Kandidattilvalg i Musikvidenskab, 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_katv
Krav til indstilling til eksamen

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er kun gyldig i den eksamenstermin, hvor den er registreret.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen