HMVB00621U Musikvidenskab: Populærmusikstudier

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Populær Music Studies

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarundervisning. På seminarerne arbejder de studerende aktivt og selvstændigt med stoffet.

Modulet giver den studerende viden om og forståelse af centrale problemfelter og fagtraditioner inden for musiketnologi/musikalsk antropologi og populærmusikstudier; færdigheder i at arbejde metodisk og kritisk med problemstillinger og genstandsfelter inden for musikalsk antropologi og populærmusikstudier; kompetencer i at opnå indsigt i, diskutere og formidle viden om populærmusik og musikalsk antropologi på akademisk

Bennett, Andy & Waksman, Steve (eds.) (2015), The SAGE Handbook of Popular Music. London: SAGE.

Papenburg, Jens & Schulze, Holger (2016), Sound as Popular Culture. A Research Companion. MIT-Press: Cambridge/Mass. (forthcoming).

Zagorski-Thomas, Simon (2014): The Musicology of Record Production. Cambridge: Cambridge University Press.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarundervisning.
Undervisningen består af to parallelle undervisningsforløb, et i musikalsk antropologi og et i populærmusikstudier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Seminar
 • 14
 • Eksamen
 • 42
 • I alt
 • 210
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er kun gyldig i den eksamenstermin, hvor den er registreret.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Eksamen aflægges som en samlet eksamen i undervisningsforløbene i Populærmusikstudier og musikalsk antropologi.