HMVA04503U Musikvidenskab: Praktiske discipliner 3: Soloklaver

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Practical Disciplines 3

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Se beskrivelse under "Praktiske discipliner 1" (HMVA0434EU)

Soloundervisning
Praktiske discipliner 3 består af undervisning i musikledelse, solosang og soloklaver og giver tilsammen en eksamen på 7,5 ECTS.
Arbejdsbelastningen for en eksamen på 7,5 ECTS svarer til en arbejdsbyrde på 210 studentertimer. Dette indeholder både undervisning, forberedelse, eksamen og eksamensforberedelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 163
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • I alt
 • 210
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

PD3 er delt op i flere undervisningsforløb. I dette modul fremgår det, at det fylder 0 ECTS. Under de resterende moduler til PD3 1 vil der også stå "0" ECTS, bortset fra PD3 Musikledelse, hvor eksamen på 7,5 ECTS samlet er knyttet til.