HMVA04501U Musikvidenskab: Praktiske discipliner 3: Musikledelse

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Practical Disciplines 3

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

PD3 musikledelse har fokus på musikalsk skaben som udgangspunkt for musikalsk arbejde og læring. Kurset vil bestå af en række kortere eller længere moduler, hvor forskellige improvisatoriske discipliner vil blive præsenteret - og hvor de studerende vil få mulighed for at omsætte dem i praktisk musikalsk skaben:

Kor-improvisaion, kor på gehør - Niels Græsholm

Soundpainting - Gustav Rasmussen & Ketil Duckert

Stomp - Mads Pagsberg

Musikken ud i kroppen - stemme og krop som værktøj - Henrik Raabo

 

Undervisningen består dels af undervisning på hold inden for et musikledelses emne, dels af soloundervisning i sang og klaver.
Man tilmelder sig både musikledelse samt soloundervisning på Selvbetjeningen via KUnet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 143
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • I alt
 • 210
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur