HMVA0440DU  Musikvidenskab: Praktiske discipliner 2/Hjælpediscipliner 2: Solosang

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Musicology: Practical Disciplines 2

Uddannelse

KA2008, Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at videreudvikle den studerendes egne tekniske og musikalske færdigheder. Der lægges vægt på genrekendskab, interpretation og performance.

Soloundervisning
Der undervises i 8 uger á 30 minutter pr. lektion.
Praktiske discipliner 2 består af undervisning i:
Kor
Musikledelse
Brugsklaver
Solosang/klaver

Samlet udløser det en eksamen på 7,5 ECTS
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 7
 • Undervisningsforberedelse
 • 59,2
 • Eksamensforberedelse
 • 16,8
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 84,0