HMVA0440BU Musikvidenskab: Praktiske discipliner 2: Korledelse

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Practical Disciplines 2

Uddannelse

Musikvidenskab, KA2019 ordn.

Kursusindhold

Korledelse er holdundervisning, hvor der opnåes færdigheder i at lede indstuderingen og opførelsen af kormusik.
Der arbejdes med kormetodik, slagteknik, signalgivning, fortolkning, instruktion etc.
I praktiske discipliner 1 arbejdes der med klassiske korsatser og i praktiske discipliner 2 med rytmiske korsatser.

Holdundervisning
Praktiske discipliner 2 består af undervisning i:
Korledelse
Musikledelse
Brugsklaver
Solosang/klaver

Samlet udløser det en eksamen på 7,5 ECTS
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Holdundervisning
 • 36
 • Undervisningsforberedelse
 • 5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 52,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen for nærmere detaljer.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur