HMSK0100FU MIN, Sprog og kulturmøde (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Linguistic and cultural encounters

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i minoritetsstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalget i minoritetsstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021

 

Tilvalgsstuderende (BA & KA) på og uden for Humaniora. Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont.    

Kursusindhold

Kurset indfører den studerende i sprogets rolle i kulturmøder, forstået i bredeste betydning: geografiske, regionale, institutionelle, sociale. Kurset diskuterer sammenhæng mellem sprog og kultur, politisk forvaltning af sprog og kultur, samt sprogets betydning for identitetsdannelse. Fokus sættes på magt og forhandling, med særligt henblik på at forstå de processer, som skaber, vedligeholder eller afvikler minoritets-majoritetsrelationer. Den studerende opnår solid indsigt i teorier om flersproglighed, kodeskift og sproglig diversitet, identitet, etnicitet, repræsentation, samt diskurser om nation og kultur. Gennem arbejde med udvalgte, aktuelle cases opøver den studerende kompetence til selvstændigt at identificere og analysere problematikker forbundet med kulturmøde. Fagets tilgang er tværfagligt og trækker på sociolingvistik, lingvistisk antropologi, film, medie- og billedkunst, samt samfunds- og kulturteori. Undervisningen på 6 timer om ugen er fordelt på forelæsninger, nærlæsning af tekster i grupper, øvelser med analysearbejde baseret på cases, samt projektarbejde i forb. m. eksamensprojekter.

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2019-studieordning:
Sprog- og kulturmøde A (aktivitetskode HMSB10081E)
Sprog- og kulturmøde B (aktivitetskode HMSB10091E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Sprog- og kulturmøde A (aktivitetskode HMSK13021E)
Sprog- og kulturmøde B (aktivitetskode HMSK13031E)

eller

KA tilvalg 2019-studieordning:
Specialiseret emne i minoritetsstudier 2A (aktivitetskode HMSK13081E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 2B (aktivitetskode HMSK13091E)

KA i Tværkulturelle studier 2021-studieordning:
Fri specialisering i Tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆK03321E)

Kompendium kan købes ved kursusstart, der suppleres muligvis med artikler og enkelte bøger.

Der er mange tekster på engelsk
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, herunder analyseopgaver
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Eksamensformer:
BA tilvalg på minoritetsstudier 2019-studieordning:
•Sprog og kulturmøde A: Fri mundtlig prøve (30 min) med synopsis (4-5 sider) med selvvalgt pensum (900-1000 sider). Bedømmes med 7-trins-skala.

•Sprog og kulturmøde B: Som A, dog bedømt med bestået/​ikke-bestået

KA tilvalg på minoritetsstudier 2019-studieordning:
• Sprog og kulturmøde A: Fri mundtlig prøve (30 min) med synopsis (4-5 sider) med selvvalgt pensum (1200-1300 sider). Bedømmes med 7-trins-skala.

• Sprog og kulturmøde B: Som A, dog bedømt med bestået/​ikke-bestået

KA tilvalg på minoritetsstudier 2019-studieordning:
• Specialiseret emne i minoritetsstudier 2A: Fri hjemmeopgave 16-20 normalsider bedømt med 7-trinsskala

• Specialiseret emne i minoritetsstudier 2B: Som 2A, dog bedømt med bestået/​ikke-bestået

KA i Tværkulturelle studier 2021-studieordning:
• Fri specialisering i Tværkulturelle studier: Fri mundtlig eksamen (30 min) med synopsis (4-5 sider) med selvvalgt pensum (1200-1300 s). Bedømmes med 7-trinsskala.


Se relevant studieordning på http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Krav til indstilling til eksamen