HMSK0100EU MIN, Minoritetsforskningens teorier (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Theories of Minority-Majority Relations Research

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Minoritetsstudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier 2019-ordningen

 

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til at du kommer ud men en profil der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont.  

Kursusindhold

På dette kursus får du viden om centrale teorier med relevans for studiet af minoritetsforhold og minoritets-majoritetsrelationer verden over. Vi trækker på mange forskellige faglige perspektiver (humanistiske såvel som samfundsvidenskabelige) og inkluderer teoretikere, hvis refleksioner er baseret på egne erfaringer med diskrimination, kolonisering og folkedrab.

Kurset giver dig en teoretisk kvalificeret indsigt i minoriteters tilblivelse og vilkår. Derudover giver det redskaber til analyse og forståelse af aktuelle minoritetspolitiske problemstillinger, f.eks. politiske undskyldninger, migration, racisme og hadforbrydelser. Til slut vendes det kritiske blik tilbage på minoritetsforskningen selv; herunder spørgsmål om magt og kategorisering, værdier og videnskab. Teorierne belyses med skelen til konkrete eksempler, og vi inviterer eksperter fra nær og fjern på besøg på holdet.  

Gennem arbejdet med minoritetsforskningens teorier understøttes dine mere generelle kompetencer i teoretisk tænkning, begrebsanalytisk præcision og kritisk reflekteret udredning af komplekse politiske og faglige problemstillinger.

Eksamensformen er en bunden mundtlig prøve med 24 timers forberedelse. Du kan vælge mellem A og B. Forskellen mellem A og B er bedømmelsesformen, hvor A er 7-trins-skala og B er bestået/ikke-bestået.

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2019-studieordning:
Minoritetsforskningens teorier A (aktivitetskode HMSB10061E)
Minoritetsforskningens teorier B (aktivitetskode HMSB10071E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Minoritetsforskningens teorier A  (aktivitetskode HMSK13001E)
Minoritetsforskningens teorier B (aktivitetskode HMSK13011E)

Grundbog: Helen Krag, Mangfoldighed, magt og minoriteter (Forlaget Samfundslitteratur). Herudover elektronisk kompendium

Forelæsninger, tekstanalyse og holddiskussion. I mødes med Thomas Brudholm to gange tre timer hver uge, så der god tid til at gå i dybden med de enkelte tekster og til at diskutere og relatere dem til aktuelle eksempler og problemstillinger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 328
 • Forelæsninger
 • 84
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse