HMKK03625U Moderne Kultur: Kulturhistorie: emne 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cultural History

Uddannelse

Moderne Kultur

Kursusindhold

Kursusbeskrivelse kommer...

Pensum for dette kursus omfatter 600 normalsider (á 2.400 tegn) og består dels af et kompendium af tekster, der tilgængeliggøres online i kursusrummet på Absalon, dels af open access-tekster og tekster, der kan tilgås enten via Det Kongelige Bibliotek eller via modulet ’semesterhylde’ i kursusrummet på Absalon. Teksterne der skal læses til første undervisningsgang, fremgår af kursusplanen.

Anbefalet baggrundslæsning forud for kursusstart:

Sten Pultz Moslund, Anne Ring Petersen og Moritz Schramm, red., The Culture of Migration: Politics, Aesthetics and Histories, London: I.B. Tauris 2015 (online i KB og på IKKs bibliotek).

 

Anne Ring Petersen, Migration into art: Transcultural identities and art-making in a globalised world, Manchester: Manchester University Press 2017 (online i KB og på IKKs bibliotek).

Fagelementet Kulturhistorie består af to kurser. Det indledende grundforløb introducere de studerende til nyere historiografiske og metodiske debatter inden for det kulturhistoriske og kulturvidenskabelige område. Det efterfølgende emnekursus, The Age of Migration, behandler et specifikt kulturhistorisk emne og introducerer undervejs til emnespecifikke metoder og begreber.

For at styrke læringen kombinerer kurserne forskellige former for undervisning og læring. Dette kursus veksler mellem forelæsninger med plenumdiskussioner, de studerendes eget analytisk arbejde (både individuelt og i grupper) samt underviser- og peer-feedback. Desuden giver udarbejdelsen af to opgaver – såkaldte materialesamlinger – studerende muligheder for at afprøve forskellige tilgange til kontekstuel og komparativ kulturanalyse. Deltagerne forventes således at være aktive i timerne (herunder gruppearbejdet) og at læse tekster og/eller forberede materiale til hver kursusgang.
Husk at du skal tilmelde både et forløb 1 og forløb 2 i undervisningstilmeldingen, da modulet i Kulturhistorie består af et grundforløb i de første 4 uger af semesteret - HMKK03624U, samt dette kursus, som kører i de resterende 10 uger af semesteret.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 40
  • Forberedelse (anslået)
  • 296
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordning:

MK KA-2019/2020: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/moderne_kultur/moderne_kultur_og_kulturformidling_ka_2019

 

Censurform
Ekstern censur
Der er ekstern censur på Kulturhistorie på Moderne Kultur, tager man det som BA-tilvalg er det uden censur.