HMKK03618U Moderne kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitisk emne forløb 2: Digital kulturpolitik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Cultural Policy: Digital cultural policy

Uddannelse

Moderne Kultur og Kunsthistorie

Kursusindhold

Digitale medier har haft en revolutionerende effekt på vores samfund, og det kulturelle landskab er i høj grad præget af platforme som fx Instagram, TikTok, YouTube og Spotify, der har været med til at påvirke hvordan vi som (for)brugere deltager i kulturelle aktiviteter. Platformer som disse har fået en central placering i vores kultur og samfund, og emneforløbet i Digital kulturpolitik vil derfor kigge nærmere på hvilken effekt digitale medier har haft på den kulturelle produktion og forbrug i vores samfund ud fra et kulturpolitisk perspektiv.    

 

Den første del af emneforløbet vil beskæftige sig med den rolle digitale platforme har fået i samfundet, hvordan disse platforme er med til at påvirke menneskelig kommunikation og interaktion, og dermed hvilken kulturel og samfundsmæssig indflydelse de har fået. 

Denne del emneforløbet vil dermed være centreret omkring en diskussion om global medie-, kommunikations-, og kulturpolitik og hvordan det relateres til de globale informations-, internet-, og kulturindustrier. Nogle af de spørgsmålene vi vil beskæftige os med, er følgende:

 • Hvordan har introduktion af digitale platforme givet anledning til nye udtryksformer og interaktionsmuligheder? 
 • Hvilken rolle har digitale platforme fået for den kulturelle medieproduktion og forbrug i samfundet?
 • Hvordan regulerer disse platforme og tech firmaer menneskelig interaktion og adfærd, og med hvilket formål?

 

Den anden del af emneforløbet vil kigge nærmere på datapolitik og brugeres rettigheder, samt diskrimination og dataetik. Her vil der både redegjort for optimistiske og emancipatoriske stemmer i forhold til digital kultur og kulturpolitikkens rolle heri, samt de kritiske synspunkter, der fokuserer på ’data mining’, kommercialisering, algoritmiske kulturer, big data, overvågning og ’digital labour’. Nogle af de spørgsmålene vi vil beskæftige os med, er følgende:

 • Hvilken kulturel og samfundsmæssig betydning har digitale platformes brug af data, og hvilke etiske problematikker kan der opstå i relation til dette?
 • Hvordan bliver digitale platforme reguleret af politiske instanser på både et nationalt og internationalt plan, og hvilke datarettigheder har man som privatperson og bruger?

 

Den sidste del af emneforløbet er dedikeret til en workshop, hvor de studerende vil komme til at arbejde med temaer og emner som de finder interessante i relation til digital kulturpolitik, og som vil være konstituerende for deres individuelle eksamensprojekter.

 

For at kunne indstille sig til eksamen skal den studerende have fået godkendt 1 småopgave.

Kursuslitteraturen er tilgængelig online via de studerendes adgang til KB.

 

Eksempel på litteratur:

 

Gillespie, T. (2010). The politics of ‘platforms’. New Media & Society, 12(3), 347-364.

 

Van Dijck, J. (2014). Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paragidm and ideology. Surveillance & Society, 12(2), 197-208.

 

Van Dijck, J., Poell, T. & De Waal, M. (2018). “The Platform Society as a Contested Concept”. The Platform Society: Public Values in a Connective World (pp. 7-30). Oxford University Press.

 

Zuboff, S. (2015). Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. Journal of Information Technology, 30, 75-89.
Kurset består af forelæsninger, diskussioner i plenum og i grupper samt analyser af konkrete casestudies, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med den teori og metode, som de præsenteres for. Kurset slutter i en heldags workshop, hvor de studerende arbejder selvstændigt og i grupper med individuelle opgaver. Op til workshoppen afleverer de studerende en kort skriftlig opgave, som indeholder en introduktion, problemformulering samt teoretisk og metodisk rammesætning, som de har mulighed for at få feedback på.
Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af det kulturpolitiske modul (den første del er det obligatoriske kursus Kulturpolitik: Teori, metode og analyse, som bliver undervist i første del af semestret). De studerende skal derfor vælge enten dette kursus, Det moderne museum eller Demokratisering af kunst og kulturelt demokrati.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Eksamen
 • 42
 • I alt
 • 210
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse