HMKK03612U Moderne Kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitisk emne 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Subject 1

Uddannelse

Moderne Kultur og Kunsthistorie

Kursusindhold
Kommer snarest
Holdundervisning
Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af et kulturpolitisk modul (den første del er det obligatoriske kursus Kulturpolitik: Teori, metode og analyse, som bliver undervist i første del af semestret). De studerende skal derfor vælge mellem de 3 emne kurser
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 140
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 252
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse