HMKK03601U Moderne kultur: Kulturteori

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Cultural Theory

Uddannelse

Moderne Kultur

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset i kulturteori er at give en indføring i væsentlige nyere retninger inden for såvel almen kulturteori som kunstartspecifik teori og metode. Kultur forstås i den sammenhæng dels som det generelle system eller væv af vaner, værdier, forestillinger, handlinger, institutioner og kommunikationsformer, der binder mennesker sammen på forskellig vis, og dels som de værker og produkter hvormed sådanne værdier, forestillinger mv. gives en varig symbolsk form og undertiden tematiseres kritisk.

Forelæsning + seminar
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Seminar
 • 28
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Kollektiv