HMKK03503U Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Specialeforberedende seminar

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Master’s Thesis

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Kursusindhold

Specialeforberedende seminar er et kort kursusforløb à fire undervisningsgange, der – før indgåelse af specialekontrakten – forbereder den studerende til det kommende semesters specialeskrivning. Første gang giver generel information om specialeskrivningen: Hvordan kan et godt speciale se ud? Hvordan søger man litteratur? Hvordan finder man en vejleder? Hvad er en god problemformulering? Hvordan er de formelle regler? osv. Anden gang handler om litteratursøgning og –organisering. Tredje gang handler om at finde og afgrænse et specialeemne; denne gang vil blandt andet tage form som gruppearbejde. Fjerde gang  består af en problemformuleringsworkshop for mindre grupper af studerende. Her har de studerende i forvejen indsendt en problemformulering, der diskuteres i fællesskab på de enkelte workshops.

Kurset er ikke obligatorisk men det anbefales på det kraftigste at man følger det som led i specialeskrivningsprocessen.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • I alt
  • 12
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Dette seminar har ingen tilhørende eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur