HMKK03501U  Litteraturvidenskab/Moderne kultur/Kunsthistorie/Visuel Kultur: Specialeforberedende workshop

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Master’s Thesis

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Kursusindhold

Specialeforberedende workshop er et kort kursusforløb à tre undervisningsgange, der – før indgåelse af specialekontrakten – forbereder den studerende til det kommende semesters specialeskrivning. Første gang giver generel information om specialeskrivningen: Hvordan kan et godt speciale se ud? Hvordan søger man litteratur? Hvordan finder man en vejleder? Hvad er en god problemformulering? Hvordan er de formelle regler? osv. Anden gang handler om at finde og afgrænse et specialeemne; denne gang vil blandt andet tage form som gruppearbejde. Tredje gang består af en problemformuleringsworkshop for mindre grupper af studerende. Her har de studerende i forvejen indsendt en problemformulering, der diskuteres i fællesskab på de enkelte workshops.

Kurset står til 0 ECTS, da det er en workshop.
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Denne workshop har ingen tilhørende eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • I alt
  • 12