HMKK00004U  Moderne kultur: Kulturteoretisk emne, Modul 1 - Offentlighed

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Cultural Theory and Analysis

Uddannelse

Moderne Kultur

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset i kulturteori & analyse er at give en indføring i væsentlige nyere retninger inden for såvel almen kulturteori som kunstartspecifik teori og metode. Kultur forstås i den sammenhæng dels som det generelle system eller væv af vaner, værdier, forestillinger, handlinger, institutioner og kommunikationsformer, der binder mennesker sammen på forskellig vis, og dels som de værker og produkter hvormed sådanne værdier, forestillinger mv. gives en varig symbolsk form og undertiden tematiseres kritisk. Semestrets overordnede emne er ’offentlighed’, som danner rammen for tre temablokke, hvor der vil blive fokuseret på henholdsvis humanitarisme, demokrati og det digitale.

 

De behandlede forfatterskaber vil inkludere blandt andre Nancy Fraser, N. Katherine Hayles, David Lyon, Judith Butler, Slavoj Žižek, Michel Foucault, Sara Ahmed, Lauren Berlant, Jacques Rancière, Claude Lefort, Giorgio Agamben og Karl Marx.

Studerende, der inden semesterstart vil orientere sig i læsepensum, kan læse følgende tekster:

 

Lilie Chouliaraki, “Post-humanitarianism: Humanitarian Communication: Beyond a Politics of Pity”, International Jounal of Cultural Studies, vol. 13, nr. 2, 2010, s. 107-126 (tilgængelig i REX).

Didier Fassin, “The Predicament of Humanitarianism”, Qui Parle, vol. 22, nr. 1, 2013, s. 33-48 (tilgængelig i REX).

Rancière, Jacques, “Wrong: Politics and Police”, Disagreement: Politics and Philosophy, Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 2004, s. 21-42.

Engin Isin & Evelyn Ruppert, ”Chapter 2: Citizens and Cyberspace” i Being Digital Citizens, (London: Rowman& Littlefield, 2015), s.20-45 (tilgængelig i REX)

Forelæsning + seminar
Kan aflægges som eksamen på følgende moduler:
På MKK 2015-ordningen: Modul 1
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 280
 • Forelæsninger
 • 28
 • Eksamen
 • 84
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 420