HMIB10041U Aflyst Middelalderen: Historie, kultur og litteratur

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

The Middle Ages: History, Culture and Literature

Uddannelse

Middelalderkundskab (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over hovedlinjerne i den europæiske middelalders politiske, sociale, kulturelle og religiøse udvikling fra cirka 500 til 1400. Vi tager udgangspunkt i arven efter den senantikke verden og kristendommens institutionalisering, og ved hjælp af kildetekster i oversættelse og eksempler fra den materielle kultur belyses en række emner og perioder som den angelsaksiske verden, karolingerriget, den byzantinske verden, vikinger, helgendyrkelse, konflikter mellem kirke- og kongemagt, klosterbevægelsen, korstog, ridderromanen, udviklingen af de politiske og retslige strukturer gennem høj- og senmiddelalderen, skriftkultur, udviklingen inden for lærdomsverdenen og produktion, handel og byliv, kætterbevægelser og køn og kønsroller.

Vi vil på kurset benytte følgende litteratur: Medieval Worlds: A Sourcebook. Ed. Roberta Anderson. Routledge, 2003 eller senere og Chris Wickham: Medieval Europe. Yale University Press, New Haven and London, 2016 eller senere. Herudover kan man påregne at skulle låne bøger eller kildetekster i oversættelse fra/via sit eget folkebibliotek eller andre biblioteker, ligesom vi vil benytte os af Internet Medieval Sourcebook ( http:/​​/​​www.fordham.edu/​​halsall/​​sbook.html).

Oplæg, diskussion og tekstlæsning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse