HMIÅ10041U AFLYST - ÅU MID Middelalderen: historie, kultur, litteratur fjern (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Middleage

Uddannelse

Middelalderkundskab (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Fagelementet giver et overblik over vigtige elementer af middelalderens politiske og kulturelle historie i perioden 500-1100. Med udgangspunkt i oversatte tekster fra middelalderen belyses vigtige perioder og begivenheder som Benedikt af Nursias klosterbevægelse, Karl den Stores politiske og kulturelle reformer, normannernes erobring af England og striden mellem kejser og pave i det sene 1000-tal. Desuden vil typiske eksempler på den materielle kultur som klosteranlæg og bogkultur blive præsenteret, også i billedform. Der forudsættes ingen forhåndsviden om perioden, men deltagerne forventes omhyggeligt at læse kilderne i oversættelse.

 

 

Kildeteksterne er samlet i et kompendium redigeret af K. Friis-Jensen, Chr. Troelsgård m.fl. Købes i Humanioras kompendieudsalg ved semesterstart. Oversigtsværk: Innes, Matthew: Introduction to Early Medieval Europe 300-900. Routledge, 2007 eller Wickham, Chris: The Inheritance of Rome, A History of Europe from 400 to 1000. Penguin Books, 2009.

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside
Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager.
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse