HMØK0123EU MØK, Mellemøstforskningens historie (E21)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

History of Middle East Studies

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieodning for Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning for bachelortilvalt i Mellemøstens sprof og samfund 2019

 

Kursusindhold

Kurset giver den studerende et overblik over og en forståelse af den udvikling, der har præget Mellemøstforskningen gennem det seneste århundrede. Den studerende introduceres til konteksten for de temaer og problemstillinger, forskningshistorien har været optaget af og til de forskellige teoretiske rammer, forskere har gjort brug af i deres forskning. Kurset afsluttes med en bunden skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed og bedømmes efter 7-trins-skalaen

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning
Frit emne 1 (aktivitetskoder HARK03421E, HHEK03421E, HPEK03421E, HTRK03421E)

KA 2019-tilvalgsstudieordning
Frit emne 2 (aktivitetskode HMØK13001E)

BA 2019-tilvalgsstudieordning
Særligt studeret emne (aktivitetskode HMØB10081E)

 

Udleveres og oplyses før studiestart på Absalon

Forelæsning med de studerendes aktive deltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet