HMØK0104FU MØK, Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Structure and Change in the Modern History of the Middle East

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i arabisk, 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tyrkisk, 2019

 

Kursusindhold

Strukturer og forandringer i Mellemøstens moderne historie studeres igennem et perspektiv forankret i politologisk og sociologisk teori. Fokus er på stater og samfund i perioden 1850-2017.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning, Mellemøsten
Struktur og forandring (aktivitetskode Arabisk HARK03391E, Hebraisk HHEK03391E, Persisk HPEK03391E, Tyrkisk HTRK03391E)

KA 2019- tilvalgsstudieordning, Mellemøsten
Struktur og forandring (aktivitetskode HMØK13391E)

KA 2019- sidefagsstudieordning, Arabisk
Struktur og forandring (aktivitetskode HARK03391E)

KA 2019- sidefagsstudieordning, Tyrkisk
Struktur og forandring (aktivitetskode HTRK03391E)

 

 

Roger Owen. 2004. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge. Derudover vil de studerende ved kursusstart blive oplyst om en monografi de skal læse i grupper samt online kompendium med supplerende litteratur.

Der kræves almindelig viden om Mellemøstens historie i det 20. og 21. århundrede. Se desuden individuelle studieordninger for evt. sproglige forudsætningskrav.
Holdundervisning med forelæsninger, seminarer og studerendes oplæg. Det forventes at man deltager ved hver undervisningsgang, at man har læst i henhold til undervisningsplanen og at man har forberedt spørgsmål og diskussionspunkter.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse