HMØK0104EU MØK, Medier i Mellemøsten (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Media in the Middle East

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning for Kandidatsidefaget i arabisk eller tyrkisk, 2019

Fagstudieodning for Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

 

Kursusindhold

Historisk har de mellemøstlige stater haft et stærkt monopol på både presse, radio og tv, som samtidig har været et forsøg på at monopolisere en model for en moderne national identitet. Det er bl.a. denne model, som en ny mellemøstlig/muslimsk offentlighed igennem brugen af digitale/nye medier som fx satellit-tv, mobiltelefoni, internet og sociale medier udfordrer. Der er tale om medier, som ikke længere kun er statens talerør, men afspejler en global og lokal kompleksitet, hvor traditionelle kulturelle, politiske og religiøse identiteter forhandles. Udover en generel introduktion til mellemøstlige mediers historiske udvikling, vil der på kurset blive belyst centrale og grundlæggende aspekter såsom mediesystemer, mediekonvergens, digitale medier, receptionsanalyse og ikke mindst nye mediers betydning for den regionale udvikling især efter det arabiske forår i 2011.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning
Medier i Mellemøsten (aktivitetskode arabisk HARK03411E, hebraisk HHEK03411E, persisk HPEK03411E, tyrkisk HTRK03411E)

KA  2019-tilvalgsstudieordning
Medier i Mellemøsten (aktivitetskode HMØK13411E)

KA 2019-sidefagsordning
Medier i Mellemøsten (aktivitetskode arabisk HARK03471E, aktivitetskode tyrkisk HTRK03471E)

 

 

Se Absalon ”Medier i Mellemøsten

Bestået BA i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, eller evt. tilsvarende sproglige kompetencer i et af disse sprog, da der i pensum skal opgives mindst 200 sider på det studerede sprog.

KA-studerende der ikke har de nødvendige sproglige kompetencer, kan dog tilmelde sig kurset, under forudsætning af at de forinden har søgt og opnået dispensation fra sprogkravet hos Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier.
Kurset har karakter af seminar-form, som forudsætter høj studenter-aktivitet.
Det mediedidaktiske fokus er at lære studerende at forstå og analysere forskellige medietyper og genrer på grundlag af relevant teoretisk og regional viden.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet