HMØK0101EU MØK, Emnekursus 1: Sociologi i Mellemøsten (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Sociology in the Middle East

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2017

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

 

Kursusindhold

Kurset Sociologi i Mellemøsten giver først en introduktion til sociologien som en central og vigtig samfundsvidenskabelig disciplin i studiet af det moderne Mellemøsten. Dernæst introduceres og diskuteres centrale sociologiske problemstillinger om køn, generationer, urbanisering, individualisering og de mange og nye former for individuel identitet der præger det moderne Mellemøsten. Introduktionen af disse temaer tjener som inspiration til valg af tema for den individuelle frie hjemmeopgave den gældende studieordning har fastlagt som eksamensform.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Frit emne 1 (aktivitetskode arabisk HARK03421E, hebraisk HHEK0421E, persisk HPEK03421E tyrkisk HTRK03421E)

KA 2017-studieordning:
Frit emne 1 (aktivitetskode arabisk HARK03231E, hebraisk HHEK03231E, persisk HPEK03231E, tyrkisk HTRK03231E)

KA 2019 tilvalgsordning:
Frit emne 2(aktivitetskode HMØK13001E)

 

Grundbøger:

Steve Bruce: Sociology. A very short introduction, Oxford University Press

Bowen et al.: Everyday Life in the Muslim Middle East. (3rd Edition)

Holdundervisning og forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 355,5
  • Eksamen
  • 1
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet