HMØK0101EU MØK, Islam- og Mellemøstforskningens historie (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

History of Islamic and Middle East Studies

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2017

 

Kursusindhold

Kurset giver den studerende et overblik over og en forståelse af den udvikling, der har præget henholdsvis Mellemøstforskningen og Islamforskningen gennem det seneste århundrede. Den studerende introduceres til konteksten for de temaer og problemstillinger, forskningshistorien på de to felter har været optaget af og til de forskellige teoretiske rammer, forskere har gjort brug af i deres forskning. Kurset afsluttes med en bunden skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed og bedømmes efter 7-trins-skalaen. 

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Frit emne 1 (aktivitetskode arabisk HARK03421E, hebraisk HHEK0421E, persisk HPEK03421E tyrkisk HTRK03421E)

KA 2017-studieordning:
Frit emne 1 (aktivitetskode arabisk HARK03231E, hebraisk HHEK03231E, persisk HPEK03231E, tyrkisk HTRK03231E)

 

Oplyses på Absalon

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5