HMØK0002FU  MØK, Struktur og Forandring i Mellemøstens Moderne Historie (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Structure and Change in the Modern History of the Middle East

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Mellemsøstlige srog og samfund, 2017

Kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i arabisk eller tyrkisk 2008

KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009

Kursusindhold

Strukturer og forandringer i Mellemøstens moderne historie studeres igennem et perspektiv forankret i politologisk og sociologisk teori. Fokus er på stater og samfund i perioden 1850-2017.

Målbeskrivelser

KA 2017-studieordning, Mellemøsten
Struktur og forandring (fagelementkode Arabisk HARK03201E, Hebraisk HHEK03201E, Persisk HPEK03201E, Tyrkisk HTRK03201E)

KA 2008-studieordning, Mellemøsten:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2008-studieordning, Gymnasierettet Tilvalg, arabisk og Tyrkisk:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2009-studieordning, Tværkulturelle studier:
Regional Specialisering 1 (fagelementkode HTÆK03021E) 
Regional Specialisering med sprog 2 (fagelementkode HTÆK03041E)

 

Roger Owen. 2004. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge. Derudover vil de studerende ved kursusstart blive oplyst om en monografi de skal læse i grupper samt online kompendium med supplerende litteratur.

Der kræves almindelig viden om Mellemøstens historie i det 20. og 21. århundrede. Se desuden individuelle studieordninger for evt. sproglige forudsætningskrav.
Holdundervisning med forelæsninger, seminarer og studerendes oplæg. Det forventes at man deltager ved hver undervisningsgang, at man har læst i henhold til undervisningsplanen og at man har forberedt spørgsmål og diskussionspunkter.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5