HMØB0141EU MØS, Persisk litteratur med metode (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Literature with literary method - Persian

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund 2019

 

Kursusindhold

Læsning af  litteratur på det studerede sprog samt introduktion til litterær metode. Kurset indledes med et fælleskursus i litterær metode, hvorefter resten af kurset er læsning og analyse af tekster på det studerede sprog, der repræsenterer en vifte af temaer og samfundsmæssige aspekter og problemer.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Persisk litteratur med litterær metode(aktivitetskode HPEB00781E)

 

Udleveres i kurset og på Absalon

Ingen, se dog Faglige krav nedenfor
Bestået eksamen i Samfundsdebat med kommunikativt arabisk
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328
  • Eksamen
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse