HMØB0135EU MØS, Arabisk litteratur og kultur (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Arabic Literature and Culture

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund 2022

 

Kursusindhold

.Holdundervisning hvor underviser og studerende i fælleskab arbejder med det sproglige og oversættelse af litterære tekster og andre kulturprodukter som fx film, disses tematiske indhold samt den kulturhistoriske kontekst. Derudover arbejdes der også med udformning af problemformulering og struktur i en skriftlig hjemmeopgave

Målbeskrivelser

BA 2022-studieordning:
Arabisk litteratur og kultur (aktivitetskode HARB00811E)

 

Udleveres og præsenteres ved semesterets start og i Absalon

Det anbefales på det kraftigste, at den studerende har gennemført undervisningen i Propædeutik, to semestre, før kurset i Litteratur og kultur
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 354
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)