HMØB0134EU MØS, Samfundsdebat med kommunikativt tyrkisk (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Societal debate with communicative Turkish

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2019

 

Kursusindhold

Det er ikke til at undgå debatten i vesten om Mellemøsten. Men hvordan føres debatterne om de mellemøstlige samfund i samfundenes egne offentligheder, fiktion, medier og videnskabelig litteratur? Hvordan hænger debatterne sammen med aktuelle sociale, kulturelle og politiske processer i Mellemøsten?

Kurset er opdelt i to spor, hvor forelæsningsdelen sikrer den teoretiske tilgang til det saglige indhold. Den sproglige del sikrer at den studerende udvikler sine kommunikative kompetencer ved en direkte tilgang til originalteksterne på målsproget arabisk.

Ved at læse, diskutere og lave øvelser med udgangspunkt i tekster relateret til de aktuelle debatter sikrer kurset at de studerende selv kan følge og eventuelt skabe kontakt til dynamiske miljøer i de mellemøstlige samfund. Kurset tager højde for at det sproglige niveau stadig skal oparbejdes og trænes, med andre ord har den sproglige del både en sprogligt udviklende og en ren saglig dimension.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Samfundsdebat med kommunikativt tyrkisk (aktivitetskode HTRB00711E)

 

Bestået Kommunikativt tyrkisk
Klasseundervisning med hhv. forelæsningsdel og sproglig del
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 281,5
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet