HMØB0133EU MØS, Samfundsdebat med kommunikativt persisk (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Societal debate with communicative Arabic Persian

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2019

 

Kursusindhold

Det er ikke til at undgå debatten i vesten om Mellemøsten. Men hvordan føres debatterne om de mellemøstlige samfund i samfundenes egne offentligheder, fiktion, medier og videnskabelig litteratur? Hvordan hænger debatterne sammen med aktuelle sociale, kulturelle og politiske processer i Mellemøsten?

Kurset er opdelt i to spor, hvor forelæsningsdelen sikrer den teoretiske tilgang til det saglige indhold. Den sproglige del sikrer at den studerende udvikler sine kommunikative kompetencer ved en direkte tilgang til originalteksterne på målsproget arabisk.

Ved at læse, diskutere og lave øvelser med udgangspunkt i tekster relateret til de aktuelle debatter sikrer kurset at de studerende selv kan følge og eventuelt skabe kontakt til dynamiske miljøer i de mellemøstlige samfund. Kurset tager højde for at det sproglige niveau stadig skal oparbejdes og trænes, med andre ord har den sproglige del både en sprogligt udviklende og en ren saglig dimension.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Samfundsdebat med kommunikativt persisk (aktivitetskode HPEB00711E)

 

Bestået Kommunikativt persisk
Klasseundervisning med hhv. forelæsningsdel og sproglig del.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 281,5
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolien består af tre opgaver, der løses i løbet af semestret: Opgave 1 (3-4 ns. på dansk), Opgave 2 (4-5 ns. på det studerede sprog) og Opgave 3 (4-6 ns. på dansk med inddragelse af kilder på det studerede sprog). Opgave 2 baseres på et mundtligt oplæg, den studerende holder på det studerede sprog som led i undervisningen.

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semestret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere. Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne opgaver, i alt 11-15 ns., hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback.
Kriterier for bedømmelse