HMØB0131EU MØS, Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Societal debate with communicative Arabic

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2019

 

 

Kursusindhold

Det er ikke til at undgå debatten i vesten om Mellemøsten. Men hvordan føres debatterne om de mellemøstlige samfund i samfundenes egne offentlige rum ud i fiktion, presse og videnskabelig litteratur? Hvordan hænger debatterne sammen med aktuelle sociale, kulturelle og politiske processer i Mellemøsten?

Kurset er opdelt i to spor, hvor forelæsningsdelen sikrer den teoretiske tilgang til det saglige indhold. Den sproglige del sikrer at den studerende udvikler sine kommunikative kompetencer ved en direkte tilgang til originalteksterne på målsproget arabisk.

Ved at læse, diskutere og lave øvelser med udgangspunkt i tekster relateret til de aktuelle debatter sikrer kurset at de studerende selv kan følge og eventuelt skabe kontakt til dynamiske miljøer i de mellemøstlige samfund. Kurset tager højde for at det sproglige niveau stadig skal oparbejdes og trænes, med andre ord har den sproglige del både en sprogligt udviklende og en ren saglig dimension.

Kurset vil se nærmere på traditionalisters og modernisters, islamisters, sekularisters, litteraters samt minoriteters syn på den offentlige debat i Mellemøsten. Ved at få førstehåndskendskab til debatteksterne vil den studerende opnå viden om argumentationsopbygning og referencerammer i debatterne. Hvordan diskuteres politiske flerpartisystemer, demokrati, ytringsfrihed og mangel på samme, borgerkrig, kvindeundertrykkelse og minoritetsrettigheder og meget mere i multimediernes virkelighed?

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (aktivitetskode HARB00711E)

 

Bestået Kommunikativt arabisk
Klasseundervisning med hhv. forelæsningsdel og sproglig del.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 281,5
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet