HMØB0127EU MØS, Kommunikativt arabisk med tekstlæsning og oversættelse (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Communicative Arabic with reading of texts and translation

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund 2022

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk, 2022

 

 

Kursusindhold

Kurset er delt op i to undervisningsforløb på hver 4 ugentlige timer, der dog i nogle henseender vil blive samkørte i forbindelse med tekster, der arbejdes med i både det ene og det andet undervisningsforløb. Kurset har fokus på

1  Arbejde med at styrke de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skrive. Temaerne er fx eksil, udlændighed m.v., men der vil også blive arbejdet med opgaver, der har en relevans for de studerende kommende udlandsophold f.eks chat, søgning på nettet på arabisk etc.  

2. En tekstlæsningsdel der vil foregå i nært samarbejde med faget litteratur og kultur og vil bestå af arbejde med områder  indenfor  moderne arabisk kulturel produktion, hvor der specifikt trænes læsning og analyse med udgangspunkt i forskellige genrer inden for moderne kulturel produktion som fx moderne litterære genrer, film, video og musik. Kursets oversættelseselement ligger primært i dette forløb og består af mundtlige oversættelser i timerne og skriftlige oversættelser som hjemmeopgaver.

3. Et projekt, hvor de studerende med udgangspunkt i et valgt emne interviewer en eller flere  personer på arabisk og senere bearbejder materialet og fremlægger det for holdet.

Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative og analytiske kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt gruppearbejder.

Målbeskrivelser

BA 2022-studieordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB00801E)

BA 2019 -tilvalgsordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB10181E)

BA 2022 - sidefagsordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB10371E)

 

Kompendium til kommunikativt arabisk købes i Campus Print. Øvrigt materiale lægges ud på Absalon.

Beståede propædeutikeksaminer
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 299,5
  • Eksamen
  • 1
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet