HMØB0121EU MØS, Litteratur med metode - Persisk (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Literature with literary method - Persian

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk,  Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2017

Kursusindhold

Læsning af fortrinsvis moderne persisk litteratur samt introduktion til litterær metode. Kurset indledes med et fælleskursus i litterær metode, hvorefter resten af kurset er læsning og analyse af tekster

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning
Persisk litteratur med litterær metode(aktivitetskode HPEB00721E)

Udleveres i kurset og på Absalon

Ingen, se dog Faglige krav nedenfor
Bestået eksamen i Samfundsdebat med kommunikativt arabisk
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328
  • Eksamen
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse