HMØB0117EU  MØS, Moderne persisk litteratur B med litterær metode (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Modern Persian Literature B with literary method

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk,  Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Kursusindhold

Gennemgang af moderne persisk litteratur fra 1900-tallet op til i dag samt introduktion til litterær metode

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Moderne persisk litteratur med litterær metode (aktivitetskode HPEB00631E)
 

Udleveres på kurset

Bestået eksamen i Moderne persisk litteratur A eller tilsvarende og beherskelse af persisk sprog på mellemniveau
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5