HMØB0109EU MØS, Kommunikativt tyrkisk (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Communicative Turkish

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2017

Fagstudieordning bBachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tyrkisk, 2019

Kursusindhold

Der undervises i de kommunikative færdigheder: lytte, læse og skrive. Kurset arbejder med såvel tilrettelagte som autentiske tekster. De kommunikative kompetencers opøves ved skriftlige opgaver i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt ved gruppe arbejde

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Kommunikativt tyrkisk (aktivitetskode HTRB00671E)

BA 2019-tilsvalgsstudieordning:
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HTRB10181E)

BA 2019-sidefagsstudieordning:
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HTRB10101E)

 

Kurset er ToRS’ internetbaserede materiale, der også bruges som print i undervisningen

Beståede propædeutikeksaminer
Holdundervisning med aktiv holdundervisning
Studerende der læser tilvalg eller sidefag skal også følge kurset kulturelt produktion med oversættelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25