HMØB0106FU MØS, Islam og politik i Mellemøsten (Aktuelt Emne i Mellemøsten) (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Topic of Current Interest in the Middle East

Uddannelse

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2021

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

 

Kursusindhold

Hvordan er religion organiseret og håndteret i Mellemøstens politiske liv? Dette seminar ser på forholdet mellem stat og religion, religiøse politiske bevægelser, debatten om religion, og religion i kunst – med særlig fokus på regionens store religion, islam.

Det gælder også islamiske ideologier. Islamisme, salafisme og jihadisme er begreber, der ofte benyttes i flæng. Kurset vil behandle definitionerne og grænserne imellem dem, følge deres udvikling og læse centrale kildetekster, der belyser dem. Det vil også diskutere forskellige faglige tilgange til studiet af islam i en mellemøstlig kontekst.

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2021-studieordning
Aktuelt emne i Mellemøstens samfund og politik (aktivitetskode HMØB10091E)

KA tilvalg 2019-studieording
Frit emne 2 (aktivitetskode HMØK13001E)

 

Udleveres og findes ved kursusstart i Absalon

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 317,5
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet