HMØB0103FU MØS, Religion og samfund i Mellemøsten (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Religion and Society in the Middle East

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2019

Fagstudieordning bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2022

Fagstudieordning bachelordelen af sidefaget i arabisk, 2022

Fagstudieordning bachelordelen af sidefaget i tyrkisk, 2022

 

 

Kursusindhold

Kurset bygger oven på Mellemøstens Moderne Historie men retter nu blikket imod religioner, kulturer og samfundsforhold i Mellemøsten. Med både historisk baggrund og nutidig aktualitet har kurset særligt fokus på hhv. de store religioners udvikling, de moderne staters forhold til religion og kultur, de væsentlige ideologiske strømninger i det 20.-21. årh. og på de større samfundsmæssige problemstillinger. En del af kurset bliver opdelt, så studerende vil følge enten en israelsk, en arabisk, en iransk eller en tyrkisk linje.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Religion og samfund i Mellemøsten (aktivitetskode  HMØB00101E)

BA 2022-tilvalgsstudieordning
Religion og samfund i Mellemøsten (aktivitetskode HMØB10101E)

BA 2022-sidefagsordning, arabisk
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HARB10381E)

BA 2022-sidefagsordning, tyrkisk
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HTRB10381E)

Oplyses ved kursets begyndelse og i Absalon umiddeltbart før

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet