HMØB0102FU MØS, Sproglig variant – persisk (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Linguistic Variant - Persian

Uddannelse

Fagstudiordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Kursusindhold

Undervisning i persisk talesprog med udvidet grammatik

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Sproglig variant (aktivitetskode HPEB00761E)

 

Beståede propædeutik A+B
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328
  • Eksamen
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet