HMØB0102EU  MØS, Arabisk, Kulturel produktion m. oversættelse (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Cultural production with translation Arabic

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2017

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk, 2019 

 

 

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til målsprogets moderne litteratur og eventuelt anden kulturelle produktion, som f.eks. film og video, musik og lyrik. På kurset trænes læsning og analyse med udgangspunkt i det sproglige, litterære eller kunstneriske udtryk. Samtidig vil de gennemgåede tekster mv. blive placeret i historiske, kulturelle og sociale sammenhænge, og som en del af kurset skal de studerende søge relevant baggrundslitteratur til pensum. Oversættelseselementet kan være mundtlige oversættelser i timerne eller skriftlige oversættelser, der gives som hjemmeopgaver. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse.

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning
Arabisk kulturel produktion med oversættelse (aktivitetskode HARB00681E)

BA 2019 -tilvalgsordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB10181E)

BA 2019 - sidefagsordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB10321E)

 

Aftales og udleveres i løbet af semesteret

Beståede propædeutikeksaminer
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse
Hvis du læse BA tilvalg eller side fag skal du samtidig følge kurser kommunikativt arabisk
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 150,25
  • I alt
  • 206,25