HMØB0101EU MØS, Religion og kultur i Mellemøsten (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Religion and Culture in the Middle East

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2017

Fagstudieordning bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning bachelordelen af sidefaget i arabisk, 2019

Fagstudieordning bachelordelen af sidefaget i tyrkisk, 2019

 

Kursusindhold

Kurset bygger oven på Mellemøstens moderne historie og mellemøstlig videnskabsteori, men retter nu blikket imod Mellemøstens religioner, deres ligheder og forskelle, og deres indbyrdes relationer. Det vil lægge særlig vægt på de moderne stater og samfund og offentlig kultur i det 20-21 århundrede. En del af kurset bliver opdelt, så studerende vil følge enten en israelsk, en arabisk, en iransk eller en tyrkisk linje.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HMØB00081E)

BA 2019-tilvalgsstudieordning
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HMØB10051E)

BA 2019-sidefagsordning, arabisk
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HARB10331E)

BA 2019-sidefagsordning, tyrkisk
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HTRB10111E)

Oplyses ved kursets begyndelse og i Absalon umiddeltbart før

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet