HMØB0010EU  MØS, Kommunikativt arabisk (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Communicative Arabic

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2017

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i arabisk, 2017

 

Kursusindhold

Der undervises i de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skrive. Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Kursets tema er eksil og udlændighed. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende og gruppearbejder

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Kommunikativt arabisk (fagelementkode HARB00671E)

BA 2017-Tilvagsstudieordning:
Kommunikativt A (fagelementkode HARB10221E)
 

 

Kursusmaterialet er ToRS’s internetbaserede materiale til Kommunikativt arabisk A. I undervisningen bruges et print af materialet, der kan købes i Publikom på KUA2.

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25