HMØB0005EU  MØS, Religion og kultur i Mellemøsten (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Religion and Culture in the Middle East

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2017

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i arabisk, 2017

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i tyrkisk, 2018

Kursusindhold

Kurset bygger oven på Mellemøstens moderne historie og mellemøstlig videnskabsteori, men retter nu blikket imod Mellemøstens religioner, deres ligheder og forskelle, og deres indbyrdes relationer. Det vil lægge særlig vægt på de moderne stater og samfund og offentlig kultur i det 20-21 århundrede. En del af kurset bliver opdelt, så studerende vil følge enten en israelsk, en arabisk, en iransk eller en tyrkisk linje.

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:

Religion og kultur i Mellemøsten (fagelementkode HMØB00051E)

BA Tilvalg, arabisk, 2107-studieordning:
Religion og kultur i Mellemøsten (fagelementkode HARB10291E)

BA Gym.tilvalg Tyrkisk, 2017-studieordning:
Religion og kultur i Mellemøsten (fagelementkode HTRB10241E)

Oplyses ved kursets begyndelse og i Absalon umiddeltbart før

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5