HMØB0002FU  MØS, Tyrkisk fri skriftlig fremstilling (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Turkish text reading and essay writing

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk,  Hebraisk, Persisk og Tyrkisk 2015

 

Kursusindhold

Gennem læsning af tekster og skriftlige opgaver opøver den studerende evne til at udtrykke sig i fri skriftlig form på tyrkisk

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning
Tyrkisk tekstlæsning og skriftlig fremstilling (fagelementkode HTRB00631E)
 

Efter aftale med underviser.

Forståelse, udtryksform og grammatik øves gennem skriftlige øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5