HMØÆ0107FU MØS, Tyrkisk Propædeutik B (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Turkish Propedeutics 2

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund 2022

Kursusindhold

Udvidet introduktion til tyrkisk gennem grammatik, læse-, lytte- og samtaleøvelser

Målbeskrivelser

BA 2022-studieordning:
Tyrkisk propædeutik B (fagelementkode HTRÆ00111E)

 

Efter aftale med underviser

Bestået propædeutik A.
Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 292,5
  • Eksamen
  • 8
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet