HMØÆ0106FU MØS, Persisk propædeutik B (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Persian propaedeutics B

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund 2022

Kursusindhold

Grundlæggende persisk morfologi, syntaks og semantik (i et omfang svarende til John Mace: Persian Grammar: for Reference and Revision), grammatisk analyse af persiske tekster samt brug af fagets grundliggende grammatiske begreber læsning og forståelse af lettere persiske tekster tale- og lyttekompetencer på et elementært niveau.

Målbeskrivelser

BA 2022-ordningen:
Persisk Propædeutik 2 (fagelementkode HPEÆ00111E)

 

Kompendium, netbaseret.

Bestået Persisk propædeutik 1
Klasseundervisning med diskussion, deltagere og underviser imellem
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet