HMØÆ0106EU MØS, Hebraisk Propædeutik A (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Hebrew Propædeutics A

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund med arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2022

Kursusindhold

En intensiv introduktion til moderne hebraisk, som det tales i Israel i dag. Vi begynder med det hebraiske alfabet, læse- og skriveøvelser og går ret hurtigt over til at læse små tekster. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. Undervisningsformen er holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i samtale, grammatikgennemgang, tekstlæsning og skriftlige øvelser.

Målbeskrivelser

BA 2022-studieordning:
Propædeutik A (aktivitetskode HHEÆ00101E)

Efter aftale med underviseren

Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet