HMØÆ0105FU MØS, Hebraisk propædeutik B (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Hebrew propedeutic B

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2022

Kursusindhold

En intensiv introduktion til moderne hebraisk, som det tales i Israel i dag. Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver.

Målbeskrivelser

BA 2022-studieordning:
Hebraisk propædeutik B (fagelementkode HHEÆ00111E)

 

Holdundervisning
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet