HMØÆ0104FU MØS, Arabisk Propædeutik B (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Arabic Propeadeutics B

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund 2022

Kursusindhold

Kurset er en fortsættelse af Arabisk Propædeutik A. Der arbejdes videre med grundlæggende arabisk grammatik og optræning af de kommunikative kompetencer på arabisk. Dette gøres ved grammatikgennemgang, tekstlæsning, skriftlige øvelser og samtale.

Målbeskrivelser

BA 2022-studieordning:
Arabisk Propædeutik B (fagelementkode HARÆ00111E)

 

På kurset bruges Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del II, lektion 1-6 og 7-12. Det foreligger også som print i to mapper, som kan købes i KUAs kompendieudsalg.

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet