HLVK13023U Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Projektorienteret forløb

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Kursusindhold

For studerende, der tager projektorienteret forløb udbydes to praktikseminarer, som alle forventes at deltage i.

Seminarerne har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, at opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.

 

Seminar #1: Studieordningskrav og eksamensformer. Introduktion til udformning af praktikrapport/portfolio. Hvordan kobles akademiske kompetencer til en konkret arbejdssituation?

Seminar #2: Skriftlige udkast til praktikrapporter/portfolier læses og diskuteres.

 

Seminarene er et supplement til den faglige vejledning, der fås fra praktikvejlederne. Det anbefales at holde et vejledningsmøde med den faglige vejleder ved underskrift af forløbsaftale, hvor fokusområdet for forløbet diskuteres, og dernæst efter det sidste seminar.

Underviseroplæg samt arbejde i mindre grupper under deltagelse af underviseren.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 4
  • Praktik
  • 330
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 418
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Krav til indstilling til eksamen

Fra og med efterårssemesteret 2024, bliver det muligt at tage Projektorienteret forløb på både 15 ECTS og 30 ECTS

BA-enkeltstående tilvalg:  Fagstudieordning for enkeltstående bachelortilvalg på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 2019

 

KA-enkeltstående tilvalg:  Fagstudieordning for enkeltstående kandidattilvalg på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 2019

Censurform
Ingen ekstern censur