HLVK13011U KA-tilvalg: Kulturel Formidling

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Journalism and Communication

Uddannelse

Kunst og Kulturvidenskab

Kursusindhold

Hvordan kan man skrive om billeder? Hvordan kan man skrive med billeder? Det tværfaglige kursus Billed/tekst fokuserer på muligheden for at skrive om (visuelle og litterære) kunstværker på en måde, der formidler en æstetisk erfaring og udfordrer eller overskrider de akademiske konventioner. Kurset vil handle om forbindelser mellem billeder og sprog, sådan som de bliver tematiseret og praktiseret i fagtekster (bl.a. Roland Barthes, Georges Didi-Huberman, Susan Sontag) såvel som i litterære og billedkunstneriske værker (bl.a. W. G. Sebald, Amalie Smith, Cy Twombly, Kathrine Ærtebjerg) samt i blandingsgenrer, der ikke overholder disse konventionelle skel; her vil essay-genren stå centralt (bl.a. Inger Christensen, Rainer Maria Rilke, Walter Benjamin, Maggie Nelson). Afsættet er en grundlæggende dialektisk frem for binær forståelse af forholdet mellem tekst og billede såvel som forholdet mellem sansning og refleksion. Centrale begreber og fokus-punkter er ekfrase, farver, kaligram samt associationen som metode. Kursets deltagere kommer ikke bare til at læse forfattere, der skriver om kunst i et mere sanseligt, billedligt og associativt sprog end det akademiske, men også til selv, gennem skriveworkshops, at eksperimentere med sprog og genre.

 

Der vil blive udarbejdet et kompendium til kurset. Hvis man vil læse relevante tekster inden kursets start, kan man opsøge T. J. Clark: The Sight of Death (2006), Georges Didi-Huberman: Devant l’image/ Confronting Images (1990), Hélène Cixous: Poetry in Painting (2012), Lauren Fournier: Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing and Criticism (2021)

Kombination af forelæsning og aktiv deltagelse i form af skriveøvelser på stedet, fremlæggelser m.v.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning: 

Fagstudieordning for enkeltstående kandidattilvalg på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 2019

Censurform
Ingen ekstern censur