HLVK03882U Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne/Frit emne: Utopiske impulser i samtidens litteratur og kultur

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Comparative Literature:

Kursusindhold

Den politiske samtid er blevet karakteriseret som post-utopisk. Mens økonomiske, miljømæssige og reproduktive kriser gør det umuligt at forestille sig, at tingene bare kan fortsætte, virker det ligeså umuligt at forestille sig fremtiden som radikalt forskellig fra nutiden. Snarere end blot at acceptere denne karakteristik af en generel stemning af ’no future’, vil vi på dette kursus undersøge, hvilke utopiske impulser og strategier, der findes i litteratur og kultur i det nye årtusind, og hvordan æstetiske praksisser positionerer sig selv i forhold til politiske forestillinger om fremtiden.

Vi vil forholde os til en kritisk tradition, der insisterer på ”utopiens vedbliven” i samtidskulturen og søger at begrebsliggøre utopien som en litterær genre såvel som en tænkemåde og en antropologisk impuls. Med udgangspunkt i teoretiske bidrag fra bl.a. Ruth Levitas, Miguel Abensour, Ernst Bloch, José Esteban Muñoz, Davina Cooper, Fredric Jameson, Sophie Lewis og Donna Haraway vil vi analysere skønlitteratur, film og kunst, der forsøger at skabe nye fællesskaber omkring sex, økologi og slægtskab. Analysematerialet vil være feministisk sci-fi, samtidspoesi, film og performances af bl.a. Ursula le Guin, Marge Piercy, Octavia Butler, CAConrad, Juliana Spahr, Ali Abbassi, Alfonso Cuarón, Anne Boyer. På de første kursusgange læser og diskuterer vi en række eksempler fra utopiens litteraturhistorie. Efter at vi har lagt et fælles fundament for at diskutere samtidsutopier, vil kurset være rettet mod de studerendes egne analytiske projekter, ligesom vi arbejder hen imod at deltage i seminaret ”Great Expectations - ­Futures of Utopia, Finance, and Art”, 14-16 maj på IKK.

Kursets overordnede formål er at give indsigt i nyere utopiteori og dens forhold til en tradition af kritiske diskussioner af utopiens litterære og sociale dimensioner samt færdigheder til selvstændigt at identificere og analysere utopiske impulser i samtidskulturelle artefakter. Herudover vil kursets fokus på forhold mellem æstetik, kritik og politik gøre de studerende i stand til at diskutere, hvordan det kulturanalytiske arbejde kan bidrage til bredere diskussioner af samtidens kriser.

Holdundervisning. Forelæsning, oplæg, diskussion og skriveøvelser. Deltagelse i seminaret ”Great Expectations” 14.-16. maj, 2020
Arbejdsbyrde og eksamen:
De studerende forventes at forberede sig til kurset ved at læse teksterne og lave skriftlige øvelser i Absalon. På kurset forventes de at deltage aktivt i diskussioner, gruppearbejde og oplæg. De forventes i løbet af kurset at påbegynde deres eget undersøgelsesarbejde som munder ud i skriftlig eller mundtlig eksamen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 280
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 420