HLVK03881U Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Litteratur- og kulturanalytisk emne 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Comparative litterature

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne kultur

Kursusindhold

Kursusbeskrivelse kommer...

Holdundervisning med studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)